27 marca, 2023

W jaki sposób działa monitoring HDCVI?

1 min read

Monitoring HDCVI, czyli High Definition Composite Video Interface, jest techniką transmisji sygnału wideo wysokiej rozdzielczości za pośredniczeniem kabla koncentrycznego, umożliwiającą wykonanie bezkresnych instalacji przy równoczesnej minimalizacji wydatków. HDCVI jest jednakże machiną analogową.

Przeznaczenie systemu i opis działania

Jego powstawanie jest reakcją na potrzeby rynku, na którym dalej istnieje nad wyraz duża liczba systemów analogowych, pracujących przy wykorzystaniu okablowania współosiowego. W związku z tym, nie zmniejsza się zapotrzebowanie na systemy, których instalacja nie będzie generować sporych kosztów opartych choćby na wymianie okablowania. Wydatek na materiały użytkowane do budowy nowego okablowania i poświęcony na to czas, jest nieproporcjonalnie wysoki do inwestycji w system HDCVI. Technika HDCVI jest usprawniona pod kątem eliminacji deficytów w przesyłanym sygnale, co jest możliwe również dzięki oddzieleniu składowych chrominancji oraz luminancji. Wzrost jakości obrazu jest możliwy także dzięki temu, iż utworzony sygnał wizji jest modulowany.

Urządzenia i montaż

Standard HDCVI możemy odnaleźć w rejestratorach cyfrowych, a także kamerach z przetwornikami megapikselowymi. Mechanizmy pracują w tradycyjnej topologii gwiazdy, gdzie rejestrator DVR służy jako węzeł transmisyjny, czyli drobiazgowo tak, jak w systemach analogowych. Jest to wspomagający atut, ponieważ firmy instalacyjne nie muszą uczyć się następnych technik, gdyż zadowalająca jest erudycja wyrobiona na polu budowania systemów analogowych.